Lovdata
Advokat Ola Viken

Innenriks

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 neste

13/10 18:52

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Les mer...

20/09 13:45

Lettere å få rett når du har rett

I et nytt lovforslag foreslår Regjeringen at forbrukere som vinner i Finansklagenemnda skal få dekket sine rettskostnader dersom finansinstitusjonen ikke følger nemndas uttalelse og forbrukeren må gå til rettssak.

Les mer...

19/06 18:59

- Ulovlig bindingstid på boligalarm

Forbrukerombudet har fått klager på bindingstid hos to alarmselskaper, og er bekymret for at dette er et problem hos flere i bransjen. Forbrukere som glemmer oppsigelsesfristen blir bundet på ny til et helt år om gangen. – Ulovlig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les mer...

14/03 10:47

- Manglende dommerforsikringer leder ikke til ugyldighet

Etter at stortingsrepresentant Per Sandberg tok opp spørsmålet omkring manglende dommerforsikringer i Stortinget i februar i år, har det pågått en debatt om hvorvidt slike mangler påvirker dommeravgjørelsenes gyldighet. Både Høyesterett og EMD har konkludert med at så ikke er tilfelle.

Les mer...

14/02 21:28

Helikopterpiloter vant i Høyesterett

Ti helikopterpiloter har fått medhold i Høyesterett i at arbeidsgiveren ikke hadde rett til å si dem opp fordi de fylte 60 år.

Les mer...

14/02 21:28

Helikopterpiloter vant i Høyesterett

Ti helikopterpiloter har fått medhold i Høyesterett i at arbeidsgiveren ikke hadde rett til å si dem opp fordi de fylte 60 år, skriver NTB.

Les mer...

01/02 11:24

- Utvidede rettigheter med fritidsbåtskippersertifikat

Sjøfartsdirektoratet har vedtatt ny forskrift for blant annet kvalifikasjonskrav for førerer av fritidsfartøyer.

Les mer...

16/12 15:09

30 000 kroner: Minstekrav til aksjekapital i AS

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.

Les mer...

10/10 10:35

- Støtter bedre klagemulighet i finanssaker

Banklovkommisjonen foreslår omfattende regulering av konsesjonskrav, rammebetingelser og virksomhetsregler i finansnæringen i sitt forslag til samlet finanslov.

Les mer...

02/09 16:40

Billigere å stifte aksjeselskaper

Regjeringen legger i dag frem lovforslag om å senke kravet til minste aksjeselskap - fra 100 000 til 30 000 kroner, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Les mer...

15/08 12:26

- Gjeldsofre kan få slettet all gjeld på under 12 måneder.

Det synes å være en alminnelig oppfatning at gjeldsordningsloven er den eneste utvei for den som er hardt rammet av gjeldsproblemer. Slik er det nødvendigvis ikke.

Les mer...

10/08 19:58

- Bli gjeldfri på under 12 måneder

Det synes å være en alminnelig oppfatning at gjeldsordningsloven er den eneste utvei for den som er hardt rammet av gjeldsproblemer. Slik er det nødvendigvis ikke. Den som ønsker å forsere de 5 årene det som regel tar å komme gjennom en gjeldsordning eller som ikke kan få hjelp etter denne loven - kan regelrett flytte fra problemet og i tillegg få slettet gjelden.

Les mer...

26/05 21:26

Rettigheter som "askefast flypassasjer"

Passasjerer som er rammet av innstillinger som skyldes vulkanaske fra Island skal i tillegg til refusjon eller omruting også tilbys overnattinger og måltider, mener Forbrukerombudet.

Les mer...

29/04 09:44

- Lurt av Bilpris.net?

Forbrukerombudet mottar stadig nye klager fra forbrukere som føler seg lurt av nettstedet Bilpris.net. Klagerne har mottatt fakturaer på 399 kroner for det de trodde var en gratis prisvurdering av bilen.

Les mer...

25/04 14:36

- Alle båteiere må undersøke i skipsregisteret

Etter at Norsk båtsenter gikk konkurs tidligere i år, har en rekke godtroende båteiere fått krav fra konkursboet om å innlevere båten, eller betale båten på nytt. Sjokkerte båteiere som både har betalt og hentet båtene, kan risikere å stå ribbet tilbake.

Les mer...

15/04 16:15

- Regjeringen vil ha ny arvelov

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

Les mer...

14/04 10:56

Ber telefonsalgsbransjen oppfylle krav om kundeforhold

Enkeltstående bidrag til en frivillig organisasjon gir ikke organisasjonen rett til å ringe givere som er reservert mot telefonsalg, mener Forbrukerombudet. En av de største aktørene i telefonsalgsbransjen vil nå innrette seg etter Forbrukerombudets krav om kundeforhold, og ombudet forventer at resten av bransjen følger etter

Les mer...

01/03 09:03

Promilledømte kan få alkolås

Magnhild Meltveit Kleppa vil gi rusbilister et alternativ til å miste førerkortet. Samferdelsesministeren ønsker å få ordningen med at promilledømte får muligheten til å velge alkolås på bilen i stedet for å miste førerkortet på plass i løpet av 2011.

Les mer...

16/01 09:40

Får erstattet 1.8 millioner av DnB NOR

I en av årets første uttalelser, sier Finansklagenemnda at et ektepar skal få tilbakeført 1,8 millioner kroner fra tap på plasseringer i et såkalt eiendomsfond. Begrunnelsen er at rådgivningen fra DnB NOR Bank har sviktet skriver forbrukerrådet på sin hjemmeside.

Les mer...

11/12 16:06

Vil ta kortsvindlerne

Nå kan man ikke lenger ta med seg skimmingutstyr inn i Norge uten å bli straffet.

Les mer...

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 neste

Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no