Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Menneskerettsdomstol på randen av kollaps

07/01 16:25

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

København (ANB-NTB): Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er i ferd med å bryte sammen under et berg av saker. Domstolen er alvorlig truet, fastslår en ekspertgruppe.

Hele 89.000 klagesaker har hopet seg opp ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, skriver avisa Berlingske Tidende på sine nettsider.

Domstolens beskyttelse av menneskerettighetene er derfor nær et sammenbrudd, konkluderer en ekspertgruppe i rapport som er laget på initiativ av Europarådets 46 medlemsland.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig, på tross av forskjellige tiltak fra domstolens side. Hvis det ikke gjøres noe for å løse problemet, er det fare for at systemet kollapser, heter det i ekspertgruppens rapport.

For åtte år siden var det til sammenligning «bare» 7.500 saker på venteliste. Også Menneskerettighetsdomstolens president Luzius Wildhaber har erklært at domstolen selv krenker de menneskerettighetene den er satt til å beskytte, fordi den ikke greier å behandle sakene innen rimelig tid. Enkelte saker har det tatt elleve år å avslutte.

En reform som kunne sikre en hurtigere saksgang, og som medlemslandene ble enige om allerede i 2004, ble nylig blokkert av den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen. (ANB-NTB)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no