Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Guantanamo-rettssaker stanses

29/06 23:06

Washington (ANB-AP): USAs høyesterett vil ha slutt på de militære spesialdomstolene til George W. Bush. Avgjørelsen er et sviende nederlag for presidenten.

Presidenten gikk ut over sin myndighet da han opprettet de spesielle terrordomstolene, mener høyesterett. Fangene på militærbasen Guantanamo Bay har nemlig ikke rettighetene de har krav på.

I den skarpe reprimanden slår retten fast at de såkalte tribunalene er ulovlige – i henhold til både amerikansk og internasjonalt lovverk.

Forsvarerne jubler

Advokatene som forsvarer fangene på Guantanamo er svært fornøyde med avgjørelsen.

– Dette kommer uten tvil til å få konsekvenser, og det kan godt føre til at Guantanamo Bay stenges i nær framtid, sier major Tom Fleener, som forsvarer jemenitten Ali Hamza Ahmad Sulayman al-Bahlul.

Amnesty International er ikke så sikker på at basen vil stenges, men tror dommen gjør slutt på de ulovlige tribunalene.

– Den vil stanse jukserettssakene som har foregått forkledd som krigstribunaler, der folk er blitt anklaget for handlinger som ikke en gang er krigsforbrytelser, sier juridisk direktør i Amnesty International i USA.

Bush går til kongressen

President George W. Bush sier nå han vil samarbeide med kongressen for å få godkjenning til å stille fangene for militære domstoler. En løsning for Bush kan bli å innhente klarere fullmakter til å fortsette mye av aktiviteten på Guantanamo Bay.

– Det amerikanske folk må vite at avgjørelsen, slik jeg forstår den, ikke lar drapsmenn slippe ut på gaten, sier Bush.

Men Senteret for grunnlovsmessige rettigheter, som representerer rundt 300 av Guantanamo-fangene, mener sakene hører hjemme i det sivile rettsvesenet.

– Vi har lovlige domstoler i dette landet som helt utmerket er i stand til å behandle sakene. Still dem overfor domstoler eller slipp den fri, krever juridisk direktør Barbara Olshansky ved senteret.

Fem år i fangenskap

Om lag 450 fanger er siden 2002 sendt til Guantanamo Bay. En av dem er australieren David Hicks. Han ble tatt til fange i Afghanistan i 2001, hvor han angivelig skal ha kjempet for Taliban.

– Jeg er naturligvis veldig fornøyd med at høyesterett endelig har fått klarhet i spørsmålet om de militære tribunalene og slår fast at de ikke gir de grunnleggende rettigheter som det stilles krav om ved enhver kriminalrettssak, sier major Michael Mori, som er Hicks amerikansk-utnevnte forsvarer.

Den australske statsministeren har så langt hatt tillit til USAs håndtering av fangene. Men regjeringen har også gitt uttrykk for at den vil be om å få Hicks utlevert, dersom amerikansk høyesterett kommer fram til at militærtribunalene er ulovlige. (ANB-AP)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no