Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Over 1.000 ulovlige CIA-fly over Europa

27/04 09:01

Oslo (ANB): CIA har gjennomført mer enn 1.000 ulovlige flytransporter over europeisk territorium siden 2001, og regjeringene har visst om det, viser en ny rapport fra EU-parlamentet.

En komité i parlamentet har etterforsket anklagene om ulovlige CIA-aktiviteter i Europa. Onsdag presenterte komiteen de foreløpige funnene. Den støtter oppunder mistanken om at CIA har utført hemmelige operasjoner i Europa i forbindelse med krigen mot terror, skriver EUObserver.

– CIA har ved flere anledninger helt klart stått bak kidnappinger og på ulovelig måte anholdt angivelige terrorister på medlemslandenes territorium, sier komiteens saksordfører Claudio Fava.

Fava la til at USA trolig har krenket den såkalte Chicago-konvensjonen om flytransport, ved at CIA har brukt europeiske lufthavner for politi- og etterretningsoperasjoner uten å varsle de nasjonale myndighetene.

Dette har skjedd ved å bruke innleide privatfly som fasade. På denne måten har CIA utnyttet et juridisk smutthull som tillater private fly til å lande på utenlandske flyplasser uten å trenge å informere lokale myndigheter, slik militærfly og regjeringsfly må.

Komiteen har så langt kryssjekket data fra Eurocontrol, EUs byrå for flysikkerhet, med informasjon hentet inn gjennom tre måneder med høringer og mer enn 50 vitneforklaringer fra angivelige ofre, menneskerettighetsorganisasjoner, medierapporter og EU-tjenestemenn.

Komiteenes foreløpige konklusjon er at det er lite trolig at myndighetene i de europeiske landene ikke visste hva som foregikk.

Søkelyset har først og fremst vært rettet mot Italia, Sverige og Bosnia, som anklages for å ha latt amerikansk etterretning foreta kidnappinger, pågripelser og avhør av mistenkte terrorister på deres territorium. (ANB)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no