Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Truer FNs arbeid med menneskerettigheter

14/03 08:42

Oslo (ANB): FN kan snart stå uten en overvåker av menneskerettighetene for første gang i historien. Det sørger en amerikansk blokade for.

Mandag ble åpningen av det årlige møtet til FNs menneskerettighetskommisjon utsatt med én uke.

Grunnen er at FNs 191 medlemsland ikke har klart å bli enige om hvordan den utskjelte kommisjonen skal reformeres. Det vil si: 190 land er så godt som enige. Ett land truer med å legge ned veto mot hele reformen: USA.

Dersom det ikke blir enighet i løpet av denne uka, kan FN neste uke stå uten en overvåker av menneskerettigheter for første gang i verdensorganisasjonens drøyt 60 år lange historie, skriver Dagsavisen.

Sentral reform

I kjernen for striden står spørsmålet om hvor omfattende reformene av kommisjonen må være før de skal gjennomføres.

Kommisjonen er FNs fremste organ for overvåking av menneskerettigheter rundt om i verden, men det er en utbredt oppfatning at kommisjonen ikke fungerer særlig bra.

Dette skyldes spesielt måten medlemmene velges på. For eksempel fikk Sudan være medlem av kommisjonen i 2004 samtidig som det pågikk omfattende etnisk rensing i Darfur-provinsen i landet.

Under det store FN-toppmøtet i fjor høst, ble alle FN-landene enige om å erstatte kommisjonen med et nytt råd for menneskerettigheter.

Dette ble sett på som den kanskje viktigste FN-reformen av alle. Men utformingen av rådet ble overlatt til generalforsamlingen, og er blitt kranglet om siden.

USA vil videre

– Det vil fortsatt bli altfor enkelt for land som vanemessig bryter menneskerettigheter å komme inn i menneskerettighetsrådet. Vi er ikke interessert i å flytte på dekkstolene på Titanic. Kommisjonen har vært en fiasko, fastslo Kevin Moley, USAs FN-ambassadør i Genève, i går.

Han gjentok USAs bastante motstand mot kompromissforslaget til utforming av det nye rådet, som ble lagt fram av presidenten for FNs generalforsamling, svensken Jan Eliasson, nylig.

Forslaget sier at det nye rådet skal bestå av 47 medlemmer som velges enkeltvis og med rent flertall av generalforsamlingen. Alle medlemmer må i tillegg gjennomgå en sjekk av egen menneskerettighetspraksis. I tillegg skal rådet møtes oftere enn den gamle kommisjonen, og få en mer sentral plass i FN-systemet.

Dette er en klar forbedring fra dagens praksis – det innrømmer også USA. Men amerikanerne vil ha to tredjedels flertall for å bli valgt inn for å gjøre det enda vanskeligere å bli valgt for dem som bryter menneskerettighetene selv.

– USA bør ikke risikere å ødelegge den beste muligheten vi har hatt på flere tiår til å etablere et mer effektivt menneskerettighetsorgan i FN-regi, advarte Amnesty Internationals generalsekretær Irene Khan i en uttalelse sist uke. (ANB)

FNs kommisjon for menneskerettigheter

  • Kommisjonen ble opprettet i 1946 som en av de første undergruppene som ble organisert i FN-systemet.
  • Oppgaven er å overvåke og utgi rapporter om tilstanden til menneskerettighetene i utvalgte land og på verdensbasis.
  • Kommisjonen utnevner ulike rapportører (fageksperter) som leverer rapporter.
  • Tidligere i år tok en av kommisjonens rapportører til orde for å stenge fangeleiren Guantanamo på grunn av brudd på menneskerettighetene.
  • Andre temaer som står på dagsorden framover er Nord-Korea, Sudan og Hviterussland.

Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no