Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

- Ulovlig bindingstid på boligalarm

19/06 18:59

Forbrukerombudet har fått klager på bindingstid hos to alarmselskaper, og er bekymret for at dette er et problem hos flere i bransjen. Forbrukere som glemmer oppsigelsesfristen blir bundet på ny til et helt år om gangen. – Ulovlig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Må gi forbrukeren fordeler

For at bindingstid skal gå klar av forbudet mot urimelige avtalevilkår, må avtalen balanseres av at forbrukeren får fordeler som veier opp for den ulempen det er å binde seg til en avtale over lengre tid. I alarmbransjen er det gjerne slik at innkjøpet av selve alarmsystemet subsidieres av alarmselskapet, og da kan selskapet ha et behov for en bindingstid på inntil 12 måneder.

Innelåsende effekt

De aktuelle selskapene vil imidlertid binde forbrukeren i større grad. De har henholdsvis ett og to års bindingstid, og det stopper heller ikke der: Hvis forbrukeren ikke sier opp innen en gitt frist, blir hun automatisk bundet til et helt nytt år om gangen.

Den automatisk fornyede bindingstiden er en stor fordel for alarmselskapene, som sikrer at forbrukeren ikke kan gå ut av avtalen. Forbrukeren får derimot ingen tilsvarende fordel tilbake: Bindingstiden fører til at man ikke kan benytte seg av gode tilbud som dukker opp i bindingstiden, og i verste fall kan man bli tvunget til å betale for en tjeneste man ikke trenger.

Krever vanlig oppsigelsestid

Forbrukerombudet kontakter nå de innklagde selskapene og krever at de endrer de ulovlige vilkårene. Forbrukerne skal kunne si opp avtalen på vanlig måte etter at den innledende bindingstiden på maksimalt 12 måneder er omme.

Samtidig oppfordres forbrukerne til å lese avtalens vilkår nøye når de skal skaffe seg alarm, og ikke gå med på mer bindingstid enn det som er rimelig.

– Husk alltid å lese kontrakten når du inngår avtaler, for å se om du finner vilkår du ikke kan akseptere, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Kilde: Forbrukerombudet.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no