Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Rettigheter som "askefast flypassasjer"

26/05 21:26

Passasjerer som er rammet av innstillinger som skyldes vulkanaske fra Island skal i tillegg til refusjon eller omruting også tilbys overnattinger og måltider, mener Forbrukerombudet.

I henhold til EU-forordning 261/2004, som også gjelder for Norge, har passasjerer ved innstilling av en flygning rett til refusjon av innbetalt beløp eller omruting til det endelige bestemmelsesstedet på en senere flyavgang.

Det følger av forordningen at flyselskapet også plikter å tilby passasjeren måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. Flyselskapet skal tilby overnatting der det er nødvendig, samt transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet. Passasjeren skal også tilbys dekning av utgifter til to telefonsamtaler, telefonbeskjeder, eller e-postmeldinger.

Gjelder også ved "askestopp"

EU-kommisjonen og Luftfartstilsynet har gått ut med informasjon om at forordningens bestemmelser gjelder selv om innstillingene skyldes aske fra vulkanen på Island.

Forbrukerombudet deler denne oppfatningen og mener at passasjerer som er rammet av innstillinger som skyldes vulkanaske fra Island også skal tilbys overnattinger, måltider og to telefonsamtaler eller lignende, i tillegg til refusjon eller omruting

Forbrukerombudet er imidlertid kjent med at ikke alle flyselskaper tilbyr sine passasjerer mat, hotell og lignende etter forordningen.

Skriftlig krav til selskapet

Dersom du har hatt utgifter til mat eller hotell som følge av en innstilling, bør du rette krav om refusjon av disse utgifter skriftlig til flyselskapet. Kravet bør dokumenteres med originalkvitteringer.

Kommer du ikke til enighet med flyselskapet, kan saken bringes inn for Flyklagenemnda. Les mer om behandlingen av slike saker på Flyklagenemndas hjemmesider.

Rettighetene etter forordningen gjelder for alle flygninger fra en flyplass som ligger innen EU/EØS området og for flygninger til EU/EØS området fra en tredjestat med et EU/EØS flyselskap.

Les mer på:

Flyklagenemndas hjemmeside

EU-kommisjonens hjemmeside

Luftfartstilsynets hjemmeside

Forbrukerrådets hjemmeside


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no