Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Ber telefonsalgsbransjen oppfylle krav om kundeforhold

14/04 10:56

Enkeltstående bidrag til en frivillig organisasjon gir ikke organisasjonen rett til å ringe givere som er reservert mot telefonsalg, mener Forbrukerombudet. En av de største aktørene i telefonsalgsbransjen vil nå innrette seg etter Forbrukerombudets krav om kundeforhold, og ombudet forventer at resten av bransjen følger etter

Mange av klagene Forbrukerombudet får på telefonsalg, gjelder oppringninger fra frivillige organisasjoner som klagerne tidligere har støttet.

Markedsføringsloven åpner for at frivillige organisasjoner kan ringe til forbrukere som er reservert, dersom forbrukeren har et eksisterende kundeforhold til organisasjonen. Mange organisasjoner mener det foreligger et eksisterende kundeforhold til forbrukere når forbrukerne har gitt enkeltstående bidrag til organisasjonen.

Undergraver Reservasjonsregisteret

Forbrukerombudet er uenig i at ett eller flere enkeltstående bidrag til en organisasjon danner grunnlag for å si at det foreligger et eksisterende kundeforhold. Det må noe mer til, som for eksempel en fast giveravtale, medlemskap eller lignende.

Den liberale tolkningen som en stor del av den frivillige bransjen har lagt til grunn, er etter min vurdering med på å undergrave Reservasjonsregisteret som et effektivt system for reservasjon mot telefonsalg, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerne må selv velge hvordan de vil støtte organisasjonene, og mange av de som har reservert seg mot telefonsalg har tatt et aktivt valg om at de ikke ønsker å støtte organisasjoner over telefonen. Klagene viser at heller ikke forbrukerne selv er enige i at de har et kundeforhold til organisasjoner de tidligere har gitt støtte til. Dette har nå en av de største aktørene i telefonsalgsbransjen tatt inn over seg.

Fulfilment vil innrette seg

Selskapet Fulfilment, som ringer på oppdrag fra frivillige organisasjoner, varslet nylig Forbrukerombudet om at de vil innrette sin praksis etter ombudets krav. De vil i fremtiden avstå fra å ringe til forbrukere som er reservert mot telefonsalg fra frivillige organisasjoner, selv om vedkommende har gitt enkeltstående bidrag til organisasjonen tidligere.

Det er positivt at Fulfilment nå tar grep for å få ned antallet klager på telefonsalg, og går foran med et godt eksempel i bransjen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet forventer at også resten av bransjen vil følge Fulfilments eksempel og endre sin praksis, slik at forbrukernes reservasjon blir respektert.

Tips for å unngå telefonsalg

Blir du til stadig forstyrret i middagen eller nyhetene av telefonselgere?

Les Forbrukerombudets tips for hvordan du blir kvitt telefonsalg for godt her. .

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet:

Gry Nergård, forbrukerombud (Tlf: 99 00 50 80) Miriam Karlsen, jurist (Tlf: 45 49 00 29)


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no