Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Promilledømte kan få alkolås

01/03 09:03

Magnhild Meltveit Kleppa vil gi rusbilister et alternativ til å miste førerkortet. Samferdelsesministeren ønsker å få ordningen med at promilledømte får muligheten til å velge alkolås på bilen i stedet for å miste førerkortet på plass i løpet av 2011.

– En alkolås på rattet vil føre til at promilledømte får en ny sjanse, men de er altså ikke i trafikken, sier Meltveit Kleppa til NRK.

Prøvet ut i Sverige

– Alkolåsen gir enn annen mulighet til å være tilbake i arbeid eller tilbake i samfunnet som et alternativ til fengsel, mener hun.

Samferdelsministeren frykter ikke at alkolås-alternativet vil være mindre avskrekkende enn å miste førerkortet. Hun viser til at ordningen er prøvet ut med godt resultat i Sverige.

Rus er medvirkede årsak til nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken.

– Da må vi prøve ut ulike tiltak for å sikre at rus og trafikk ikke blir kombinert. Jeg har stor tro på dette, sier Meltveit Kleppa.

MA er fornøyd med tiltaket

Ordningen skal gjennomføres i samarbed med Kriminalomsorg i frihet og Justisdepartementet.

– Det gjenstår noen tekniske avklaringer og det gjenstår et kostnadsspørsmål, men målet er å være klar i løpet av 2011, sier samferdselsministeren.

MA Rusfri trafikk og livsstil (tidligere Motorførernes Avholdsforbund) hilser tiltaket velkomment, men peker overfor Nationen på at Norge henger etter.

MAs direktør Terje Tørring har siden 2003 vært pådriver for alkolås. Han ønsker at alle biler skal utstyres med alkolås.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no