Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

Får erstattet 1.8 millioner av DnB NOR

16/01 09:40

I en av årets første uttalelser, sier Finansklagenemnda at et ektepar skal få tilbakeført 1,8 millioner kroner fra tap på plasseringer i et såkalt eiendomsfond. Begrunnelsen er at rådgivningen fra DnB NOR Bank har sviktet skriver forbrukerrådet på sin hjemmeside.

Ekteparet har derfor krav på å bli stilt som om plasseringen ikke var blitt foretatt. De har også rett til erstatning for kostnader de er påført, sier Finansklagenemnda Bank (tidligere Bankklagenemnda).

DnB NOR opplyser i dag til Dine Penger at banken vil følge vedtaket.

Solgt etter MIFID

Saken er særlig interessant fordi salget fant sted etter at reglene for investeringsrådgivning ble strammet opp med innføringen av EU-direktivet som regulerer salg av investeringsprodukter (MiFID).

Direktivet, som ble innført senhøstes 2007, har som et grunnprinsipp at selgere av investeringsprodukter skal ivareta forbrukeres interesser.

Når en forbruker blir rådgitt å gå inn i det sjansespill som denne typen investering representerer, får den som har gitt rådet medansvar, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Finansklagenemnda viser med uttalelsen at de som selger investeringsprodukter plikter å ivareta kundenes interesser når de skrur sammen løsninger for kundene.

Ingen god pakke

Selger laget en løsning som skulle spare kunden for skatt ved hjelp av lånefinansiering, men skattebesparelsen ble jo helt slukt av kostnadene kunden måtte betale for lånet. Da er jo ikke pakken god, sier Jensen.

Saken viser hvor viktig det er at de som selger investeringsprodukter gjør faglige vurderinger på kundenes vegne. Vi trenger en slik profesjonalisering av finansielt salg, og det vil tjene alle, bransjen inkludert.

Den jevne forbruker vil normalt ha mindre mulighet til å forstå slutteffekten av en sammensatt investeringspakke. Selgeren skal være proff nok til å se helheten av løsningen og være åpen om konsekvensene, sier Jorge B. Jensen.

Arkiv over uttalelser fra finansklagenemda finner du her.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no