Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

– Kan ikke leve med Navs innsynsrett

20/11 16:30

Opplysninger om telefon- og internettbruk som selv politiet må søke om å få innsyn i, kan saksbehandlere i Nav få utlevert helt uten videre. Opposisjonspartiene reagerer sterkt på opplysningene.

Post- og teletilsynet (PT) slår alarm etter at det er oppdaget at Nav i motsetning til alle andre fritt kan kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk. Selv politiet må søke PT om tilgang til slike opplysninger og må da grunngi det i hvert enkelt tilfelle, skriver Dagbladet.

Svært problematisk

Vi mener dette er svært problematisk for rettssikkerheten til de som mottar Nav-ytelser, sier informasjonsdirektør Elisabeth Aarsæther i PT til avisen.

I utgangspunktet har bare noen få tilgang til opplysninger om trafikkdata som forteller hvem som har hatt kontakt med den enkelte på mobiltelefon. Også trafikk over internettbruk har Nav fått tilgang til helt uten videre.

Forholdet ble oppdaget ved en tilfeldighet og er kommet etter at Stortinget har vedtatt en endring i trygdeloven. I PT er man bekymret over saken og har bedt Samferdselsdepartementet om en avklaring.

Skjult opplysning

I Venstre reageres det kraftig på opplysningene. Nestleder Helge Solum Larsen sier til NTB at konsekvensene av lovendringen umulig kan ha stått klart for politikerne, men må ha vært skjult i et forslag over tekniske justeringer av lovverket.

En slik justering gir et mindre krav til utredning. Det å gi Nav en rett selv ikke politiet er gitt, har over hodet aldri vært hensikten. Her er i beste fall ikke lovgiver gitt de reelle opplysningene, sier Solum Larsen.

Han vil nå be regjeringen forklare hvordan det har vært mulig å gi Nav en slik rettighet. Slik forholdet ser ut er det arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) som vil få henvendelsen fra Venstre på sitt bord.

Uakseptabelt

Også Høyre reagerer på opplysningene og vil be arbeidsministeren klargjøre om Navs innsynsrett er innført med vilje.

Det er selvfølgelig uakseptabelt at Nav skal ha tilgang til sensitive trafikkdata på denne måten. Privatlivet til en Nav-bruker er ikke mindre verdt enn andres, og vi kan ikke ha regler som blottlegger folks privatliv på denne måten, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener reglene gir kriminelle mer beskyttelse enn den jevne Nav-bruker og at Høyre ikke kan godta en slik praksis.

Avventer

Det er Samferdselsdepartementet som har ansvaret for Post- og teletilsynet, men når det gjelder endring av trygdelovgivningen for å tillate noe slik som her, så er det arbeidsministeren som har ansvaret, sier Solum Larsen.

Hanne Bjurstrøm fikk fredag forlenget sin sykmelding, slik at det er statsråd Rigmor Aasrud (Ap) som vil måtte ta stilling til henvendelsen fra Venstre.

Vi avventer nå hva som egentlig er ment, slik at Nav kan behandle mistanker om trygdesvindel uten at dette går på bekostning av det viktige personvernet, sier Aarsæther i PT.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no