Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

- Mer enn 30.000 straffesaker avvist uten begrunnelse

11/09 12:14

Høyesterett har i en kjennelse åpnet for at straffedømte som uten begrunnelse er blitt nektet å anke, kan få saken prøvd på nytt. Det kan resultere i lange køer ved norske domstoler.

Høyesterett bestemte fredag at en tidligere politimann som er straffedømt for grovt bedrageri, skal løslates fra soning med umiddelbar virkning.

Kjennelsen i den viktige prinsippsaken kan få store konsekvenser, skriver ntb.

Høyesteretts storkammer skal neste måned ta stilling til om tusener av straffedømte skal få rett til ny vurdering av ankesaken sin.

Det vil legge stort press på både domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen. Kraftig signal

Den tidligere politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden, mener løslatelsen er en klar indikasjon på hva Høyesteretts storkammer vil konkludere med.

– Dette er et kraftig signal. Når elleve dommere er enige om å løslate min klient med umiddelbar virkning, er sannsynligheten veldig stor for at alle som er nektet å anke saken uten begrunnelse, vil få rett til ny behandling, sier Elden til Aftenposten.

FNs menneskerettskomite slo i 2008 fast at den norske rettspraksisen med å nekte anke uten begrunnelse var i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. 30.000

Høyesterett konkluderte samme år med at lagmannsretten ikke lenger kan nekte noen å anke uten å gi en skikkelig begrunnelse. Elden krever nå at denne avgjørelsen får tilbakevirkende kraft til 1995.

Ifølge førstelagmann Dag Bugge Norden er det rundt 2.000 straffedømte som er blitt nektet å anke sine saker uten begrunnelse hvert år i den aktuelle perioden mellom 1995 og 2008.

Til sammen kan det derfor være snakk om så mye som 30.000 straffedømte nordmenn som vil få rett til å få sakene sine gjenopptatt.


Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no