Lovdata
Advokat Ola Viken

Våre nyheter

 1

13/10 18:52

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Les mer...

 1

Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no