Lovdata
Advokat Ola Viken

Personvernrett

På denne siden finner du rettskilder og informasjon om faget personvernrett. Vær imidlertid oppmerksom på at denne informasjonen ikke gir et komplett bilde av rettstilstanden. Vi oppfordrer derfor våre brukere som har en konkret sak til å ta kontakt med advokat for en faglig vurdering. Se også brukervilkår.

Aktuelle lover innen personvernrett

Lovdatas samlesider innen personvernrett

Dommer innen personvernrett

Forarbeider innen personvernrett

Justis- og politidepartementet tolkningsuttalelser

Norske ressurssider innen personvernrett

EPIC, amerikansk forskningssenter med mange ressurser

Forskere innen personvernrett med hjemmeside

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no