Lovdata
Advokat Ola Viken

Opphavsrett

På denne siden finner du rettskilder og informasjon om faget opphavsrett. Vær imidlertid oppmerksom på at denne informasjonen ikke gir et komplett bilde av rettstilstanden. Vi oppfordrer derfor våre brukere som har en konkret sak til å ta kontakt med advokat for en faglig vurdering. Se også brukervilkår.

Aktuelle lover innen opphavsrett

Lovdatas samlesider innen opphavsrett

Forarbeider

Justis- og politidepartementet tolkningsuttalelser

Norske dommer i opphavsrett

Konvensjoner om opphavsrett

Artikler om opphavsrett

Relaterte nettsteder om opphavsrett

Studentavhandlinger fra UiO om opphavsrett

Kollektive forvaltningsorganisasjoner innen opphavsrett

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no