Lovdata
Advokat Ola Viken

Startsiden for juridisk informasjon på nett

Vi arbeider stadig med å forbedre kvaliteten og bredden på informasjonen innenfor våre utvalgte rettsområder.

Vi er blant annet i forhandlinger med advokater og rettshjelpere om leveranse av rimelige onlinetjenester for hvert rettsområde, slik at våre brukere skal kunne få raske, rimelige og kvalifiserte svar på rettslige spørsmål.

Nye rettsområder vil bli lagt til fortløpende, og i skrivende stund arbeides det med følgende områder:

  • Bankrett
  • Energirett
  • Eurett
  • Forbrukerrett
  • Iktrett
  • Kjøpsrett
  • Pengekravsrett
  • Utlendingsrett
  • Varemerkerett
 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no