Lovdata
Advokat Ola Viken

Brukervilkår

Eieren av Jussportalen.no eller artikkelforfatterne påtar seg intet ansvar for feil i tekstene. Det kan ikke reises krav på grunnlag av følger av eventuelle feil.

Tekstene er kun av informativ art og representerer ikke juridisk rådgivning. Formålet med tekstene er å danne grunnlag for en oversikt over hovedlinjer. De er for knappe til å danne grunnlag for konklusjoner i enkeltsaker.

Eierne av Jussportalen.no påtar seg heller ingen form for ansvar for eventuelle feil i informasjon på nettsteder Jussportalen.no har lenket til.

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no