Lovdata
Advokat Ola Viken

Rettshjelpere

Om rettshjelpere

I 1992 ble det etablert en ny yrkesgruppe som kalles ”rettshjelpere”. I likhet med advokater selger rettshjelpere juridisk rådgivning. For å kunne drive juridisk rådgivning i Norge må man være utdannet jurist, samt ha advokat- eller rettshjelpbevilling. Bevillingen gir blant annet garanti for at juristen er forsikret hvis han/hun skulle gi for dårlig rådgivning som gir klienten tap. Det finnes i dag ca. 50-60 rettshjelpere i Norge. Deres timepriser er generelt en god del lavere enn timeprisene til advokatene. Rettshjelpere gjør alt juridisk arbeide som en advokat gjør, men dersom saken ender i retten, må rettshjelperen ha samtykke fra domstolen for å prosedere saken. Rettshjelpere kan også ta fri rettshjelp-saker som dekkes av staten.

Rettshjelpere

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no