Lovdata
Advokat Ola Viken

Gratis rettshjelp

Det er i all hovedsak 4 måter å få gratis rettshjelp på.

1) "Fri rettshjelp" er kort beskrevet advokatbistand som er subsidiert av staten, med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi, jfr. lov om fri rettshjelp av 13/6 - 1980. Ta kontakt med den advokaten du ønsker å benytte, så hjelper denne deg med søkeprosessen.

2) Gratis rettshjelp fra jusstudenter. (se listen nedenfor)

3) "Gratis" (som regel 20% egenandel) rettshjelp gjennom rettshjelpsdekningen som de fleste har gjennom sin ordinære innboforsikring. Ta med forsikringsdokumentene til advokaten eller rettshjelperen, (se rettshjelpere i menyen til høyre), så tar de seg av kontakten med forsikringselskapet.

4) Avtale med advokaten om "no cure no pay".

Men husk, taper du en sak i retten må du som hovedregel betale motpartens saksomkostninger av egen lomme.

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no