Lovdata
Advokat Ola Viken

Rettskilder

For å fastslå hva gjeldene rett er innen et rettsområde, må en rettsanvender bruke såkalt "juridisk metode" for å tolke rettskildene. Viktig rettskilder som rettspraksis og juridisk teori finner du ikke på denne siden. Dersom du ikke er jurist eller jusstudent, kan disse kildene derfor bli mer villedende enn veiledende. Har du en en konkret sak, anbefaler vi derfor at du først ser etter informasjon på temasidene til venstre eller tar kontakt advokat.

Norske rettskilder

Utenlanske rettskilder

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no