Lovdata
Advokat Ola Viken

Brukerundersøkelse

Hvilken tjeneste benytter du oftest på Jussportalen?

  • Leser nyheter
  • Leter etter juridiske artikler
  • Finner rettskilder
  • Laster ned gratis skjemaer
  • Benytter søkesiden
  • Annet
Istad - Sandvold
Paragrafen.no
Annonsere på jussportalen?

Startsiden for juridisk informasjon på nett

13/10 18:52

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Les mer... | Innenriks

20/09 13:45

Lettere å få rett når du har rett

I et nytt lovforslag foreslår Regjeringen at forbrukere som vinner i Finansklagenemnda skal få dekket sine rettskostnader dersom finansinstitusjonen ikke følger nemndas uttalelse og forbrukeren må gå til rettssak.

Les mer... | Innenriks

19/06 18:59

- Ulovlig bindingstid på boligalarm

Forbrukerombudet har fått klager på bindingstid hos to alarmselskaper, og er bekymret for at dette er et problem hos flere i bransjen. Forbrukere som glemmer oppsigelsesfristen blir bundet på ny til et helt år om gangen. – Ulovlig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les mer... | Innenriks

14/03 10:47

- Manglende dommerforsikringer leder ikke til ugyldighet

Etter at stortingsrepresentant Per Sandberg tok opp spørsmålet omkring manglende dommerforsikringer i Stortinget i februar i år, har det pågått en debatt om hvorvidt slike mangler påvirker dommeravgjørelsenes gyldighet. Både Høyesterett og EMD har konkludert med at så ikke er tilfelle.

Les mer... | Innenriks

14/02 21:28

Helikopterpiloter vant i Høyesterett

Ti helikopterpiloter har fått medhold i Høyesterett i at arbeidsgiveren ikke hadde rett til å si dem opp fordi de fylte 60 år, skriver NTB.

Les mer... | Innenriks

16/12 15:09

30 000 kroner: Minstekrav til aksjekapital i AS

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.

Les mer... | Innenriks

10/10 10:35

- Støtter bedre klagemulighet i finanssaker

Banklovkommisjonen foreslår omfattende regulering av konsesjonskrav, rammebetingelser og virksomhetsregler i finansnæringen i sitt forslag til samlet finanslov.

Les mer... | Innenriks

02/09 16:40

Billigere å stifte aksjeselskaper

Regjeringen legger i dag frem lovforslag om å senke kravet til minste aksjeselskap - fra 100 000 til 30 000 kroner, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Les mer... | Innenriks

15/08 12:26

- Gjeldsofre kan få slettet all gjeld på under 12 måneder.

Det synes å være en alminnelig oppfatning at gjeldsordningsloven er den eneste utvei for den som er hardt rammet av gjeldsproblemer. Slik er det nødvendigvis ikke.

Les mer... | Innenriks

26/05 21:26

Rettigheter som "askefast flypassasjer"

Passasjerer som er rammet av innstillinger som skyldes vulkanaske fra Island skal i tillegg til refusjon eller omruting også tilbys overnattinger og måltider, mener Forbrukerombudet.

Les mer... | Innenriks

29/04 09:44

- Lurt av Bilpris.net?

Forbrukerombudet mottar stadig nye klager fra forbrukere som føler seg lurt av nettstedet Bilpris.net. Klagerne har mottatt fakturaer på 399 kroner for det de trodde var en gratis prisvurdering av bilen.

Les mer... | Innenriks

25/04 14:36

- Alle båteiere må undersøke i skipsregisteret

Etter at Norsk båtsenter gikk konkurs tidligere i år, har en rekke godtroende båteiere fått krav fra konkursboet om å innlevere båten, eller betale båten på nytt. Sjokkerte båteiere som både har betalt og hentet båtene, kan risikere å stå ribbet tilbake.

Les mer... | Innenriks

15/04 16:15

- Regjeringen vil ha ny arvelov

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

Les mer... | Innenriks

14/04 10:56

Ber telefonsalgsbransjen oppfylle krav om kundeforhold

Enkeltstående bidrag til en frivillig organisasjon gir ikke organisasjonen rett til å ringe givere som er reservert mot telefonsalg, mener Forbrukerombudet. En av de største aktørene i telefonsalgsbransjen vil nå innrette seg etter Forbrukerombudets krav om kundeforhold, og ombudet forventer at resten av bransjen følger etter

Les mer... | Innenriks

 
Copyright © jussportalen.no | Sist oppdatert:2015-12-31 16:14
Utviklet av cxr.no